No hoy ni mañana. Torre de Ariz, Basauri. 6-3-2016 / 4-5-2016  2016

No-hoy-ni-mañana